You can sponsor this page

Polysteganus flavodorsalis Iwatsuki & Heemstra, 2016

Upload your photos and videos
Google image
Image of Polysteganus flavodorsalis
Polysteganus flavodorsalis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Sparidae (Porgies)
Etymology: Polysteganus: Greek, polys = a lot of + Greek, stego, stege = covered (Ref. 45335);  flavodorsalis: Named for the bright yellow upper margin of the dorsal-fin membranes.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 214 - 305 m (Ref. 106993).   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Indian Ocean: Cargados Carajos and Mascarene Plateau, Nazareth Bank.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 26.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 106993)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 12; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 8. This species is distinguished from its congeners by the following set of characters: scale rows above lateral line 6.5 and between 5th dorsal-fin spine base and lateral line 5½; pored lateral line scales 52- 53; suborbital depth obviously less than the orbit diameter (OD), 72-75% (mean 74%) of OD; dorsal-fin rays are reddish pink with bright yellow margin, anal-fin rays pinkish; no obvious lines of blue spots on body, but usually a blue iridescence in each body scale around dorsal and lateral sides of body from some angles; yellow and red membranes only on upper and lower caudal-fin lobes, respectively (these 2 colors are strongly contrasted; somewhat deeper body, 39-43 (mean 41%) of SL; without bony bulge before and above eye; its caudal fin moderately forked (Ref. 106993).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Iwatsuki, Y. and P.C. Heemstra, 2015. Redescriptions of Polysteganus coeruleopunctatus (Klunzinger 1870) and P. lineopunctatus (Boulenger 1903), with two new species from Western Indian Ocean. Zootaxa 4059(1):133-150. (Ref. 106993)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)


CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02188 (0.00998 - 0.04798), b=2.95 (2.77 - 3.13), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.9   ±0.7 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (42 of 100) .