You can sponsor this page

Pareuchiloglanis prolixdorsalis Li, Zhou, Thomson, Zhang & Yang, 2007

Upload your photos and videos
Google image
Image of Pareuchiloglanis prolixdorsalis
Pareuchiloglanis prolixdorsalis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Sisoridae (Sisorid catfishes) > Glyptosterninae
Etymology: Pareuchiloglanis: Greek, para = near + Greek, cheilo = lip + Greek, glanis = a fish that can eat the bait without touching the hook; a cat fish (Ref. 45335);  prolixdorsalis: Derived from the Latin prolixus (extended), and dorsalis (dorsal), in reference to the longer distance from the end of the dorsal-fin base to the origin of the adipose fin, distinguished from Pareuchiloglanis abbreviatus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Lancangjiang [Mekong] drainage in China.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 14.8 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 75856)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 6-7; Tia mềm vây hậu môn: 6. Distinguished by the following unique combination of characters: adipose-fin base not confluent with caudal fin (vs. confluent); premaxillary tooth patches appear joined (vs. separate); lower lip connected to base of maxillary barbel by skin flap, without sulcus between them (vs. not connected, with sulcus); 6 upper + 7 lower branched caudal fin rays (vs. 7+8); dorsal fin i-5-6 (vs. i-7); anal fin ii-4 (vs. ii-8); distance between pelvic-fin origin to anal-fin origin longer than distance between pelvic-fin origin to mouth (vs. equal); pectoral fins not reaching origin of pelvic fin (vs. reaching); origin of pelvic fins opposite to end of dorsal-fin base (vs. posterior to end of dorsal fin base); anus nearer to posterior end of pelvic-fin base than to anal-fin origin (vs. nearer to anal-fin origin); long interdorsal, tip of dorsal fin not reaching origin of adipose fin when depressed (vs. reaching); caudal peduncle length 18.2–22.2% SL; caudal peduncle depth 4.5-5.6% SL (Ref. 75856).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Li, X., W. Zhou, A.W. Thomson, Q. Zhang and Y. Yang, 2007. A review of the genus Pareuchiloglanis (Sisoridae) from the Lancangjiang (Upper Mekong River) with descriptions of two new species from Yunnan, China. Zootaxa 1440:1-19. (Ref. 75856)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)


CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | SeaLifeBase | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00676 (0.00308 - 0.01483), b=3.07 (2.88 - 3.26), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.4 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (41 of 100) .