You can sponsor this page

Argyropelecus affinis  Garman, 1899

Pacific hatchet fish
Add your observation in Fish Watcher
AquaMaps webservice down at the moment
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Argyropelecus affinis (Pacific hatchet fish)
Argyropelecus affinis
Picture by JAMARC

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Stomiiformes (Lightfishes and dragonfishes) > Sternoptychidae (Marine hatchetfishes) > Sternoptychinae
Etymology: Argyropelecus: Greek, argyros = silvered, silver + Greek, pelekys = axe (Ref. 45335).   More on author: Garman.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 1 - 3872 m (Ref. 13608), usually 1 - 600 m (Ref. 35838).   Deep-water; 45°N - 45°S, 180°W - 180°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: occasionally between Azores and Madeira (Ref. 4739), also from Senegal to Gulf of Guinea. Western Atlantic: 30°N-30°S, including the Gulf of Mexico (Ref. 27768). Northwest Atlantic: Canada (Ref. 5951). Indian Ocean: 20°N-20°S. Eastern Pacific: 35°N-35°S. Western Pacific: 30°N-10°S. South China Sea (Ref.74511).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 8.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4462)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8-9; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 12 - 14; Động vật có xương sống: 38 - 41. Scales deciduous; swim bladder well developed, gas-filled, euphysoclistous; branchiostegal rays 10, 3 on epihyal; post-abdominal spines (iliac) short, equal in length; abdominal keels shallow (Ref. 4739).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

An oceanic and mesopelagic species (Ref. 4739, 58302), mainly at 300-650 m (Ref. 4054), 170-500 m at night and 350-600 m during day (Ref. 58302), commonly 1-600m (Ref. 035838). May make short diel migrations (Ref. 4739). Smaller individuals feed on copepods and ostracods; larger ones feed on euphausiids, salps and chaetognaths (Ref. 4739). Adult complement of photophores acquired at about 14 mm SL (Ref. 4739). Oviparous, with planktonic eggs and larvae (Ref. 35838).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous (Ref. 35838).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Quéro, J.-C., J.C. Njock and M.M. de la Hoz, 1990. Sternoptychidae. p. 275-282. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 4462)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 9.2 - 28.9, mean 24.6 (based on 11134 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5078   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01585 (0.00626 - 0.04016), b=3.06 (2.84 - 3.28), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.19 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (K=0.67).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (21 of 100) .