You can sponsor this page

Ptychocheilus grandis (Ayres, 1854)

Sacramento pikeminnow
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Ptychocheilus grandis (Sacramento pikeminnow)
Ptychocheilus grandis
Picture by IGFA

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Leuciscinae
Etymology: Ptychocheilus: Greek, ptyx, ptychos = fold + Greek, cheilos = lip (Ref. 45335).  More on author: Ayres.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Temperate; 39°N - 35°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: Sacramento-San Joaquin, Pajaro-Salinas, Russian, and Clear Lake drainages in California, USA. Introduced elsewhere in California, including Eel River and tributaries to Morro Bay.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 140 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5723); common length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193); Tuổi cực đại được báo cáo: 9 các năm (Ref. 72486)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Tia mềm vây hậu môn: 8. Dorsal fin usually with 8 rays; anal fin with 8 rays; 38-44 scales on back from head to dorsal fin; 65-78, usually 67-75, scales on lateral line; and 12-15 scales above lateral line (Ref. 86798).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits rocky and sandy pools and runs of small to large rivers. Usually found in clear, warm streams (Ref. 5723). Voracious minnow with pike-like habits. Small pikeminnows (less than or equal to 7 cm SL) are found in shallow water with cover and lower velocities. The microhabitat use of these juveniles is controlled by the presence of large pikeminnows which connotes intraspecific predation. The microhabitat shift is observed to be significantly influenced by the presence rather than the number of large pikeminnows in the area (Ref. 55069).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 March 2012

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; mồi: usually
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.3 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (81 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.