You can sponsor this page

Pristipomoides multidens (Day, 1871)

Goldbanded jobfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pristipomoides multidens (Goldbanded jobfish)
Pristipomoides multidens
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Lutjanidae (Snappers) > Etelinae
Etymology: Pristipomoides: Greek, pristis = saw + Greek, poma, -atos = cover, operculum + Greek, oides = similar to (Ref. 45335).  More on author: Day.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 40 - 350 m (Ref. 9821), usually 125 - 275 m (Ref. 82366).   Tropical; 32°N - 36°S, 33°E - 157°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-Pacific: East Africa and Red Sea to Samoa, and southern Japan southward to Australia.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 40.0, range 35 - 50 cm
Max length : 90.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5484); common length : 70.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5450); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 30 ปี (Ref. 46116)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 10; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8. Interorbital space flat. Lower jaw slightly protruding. Bases of dorsal and anal fin without scales, their last soft rays extended into shorts filaments. Pectoral fins long, reaching level of anus. Scale rows on back parallel to lateral line. Side of snout and cheek with 2 golden stripes bordered with blue. Top of head with a series of chevron-shaped yellow bands.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Gold band snappers are deepwater fish inhabiting tropical and sub-tropical waters. They are schooling fish and live in areas of hard, rocky and uneven sea floor and steep off islands (Ref. 27354). They feed on fishes, shrimps, crabs, lobsters, stomatopods, squids, gastropods and urochordates. Marketed fresh. An excellent food fish. Maximum depth from Ref. 082366.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Studies in the South China Sea (Ref. 28116) and Hawaii (Ref. 28117) suggest that this species is a serial spawner (Ref. 28115). Similar studies in Australia suggest that this species is a multiple spawner, perhaps a serial spawner (Ref. 6390).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Allen, G.R., 1985. FAO Species Catalogue. Vol. 6. Snappers of the world. An annotated and illustrated catalogue of lutjanid species known to date. FAO Fish. Synop. 125(6):208 p. Rome: FAO. (Ref. 55)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 05 March 2015

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 12.3 - 23, mean 17 (based on 372 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5005   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01660 (0.00988 - 0.02789), b=2.95 (2.81 - 3.09), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.8   ±0.58 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (K=0.22-0.28; tmax=14; Fec=296,000).
Prior r = 0.67, 95% CL = 0.44 - 1.01, Based on 1 stock assessment.
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (43 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.