FishBase References for Serebrjakova, Y.V., 1970

Ref. No. Title
34742 Chromosomnye kompleksy gibridov ot skreschtschivanija osetrovych ryb s raslitschnymi kariotipami.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11